Εθνική Hμερίδα Ενημέρωσης για την «Υγεία» και την Ευρωπαϊκή Αποστολή για τον Καρκίνο στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Οι νέες προκηρύξεις του «Ορίζοντα Ευρώπη» για τη θεματική της «Υγείας» και της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τον Καρκίνο στο επίκεντρο της ημερίδας. Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα απαντήσουν στα ερωτήματα των συμμετεχόντων.

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, σας προσκαλεί στη διαδικτυακή Εθνική Ημερίδα Ενημέρωσης για τον «Ορίζοντα Ευρώπη»: Cluster 1 Health & Cancer Mission, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023 (10:00-14:30).

H ημερίδα διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) της Ελλάδας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκεκριμένα τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG RTD).

Η ημερίδα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς, δημόσιους φορείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανώσεις και συνδέσμους, και λοιπούς ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες, ώστε να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των πρώτων προκηρύξεων του 2023 στον τομέα της «Υγείας» και της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τον Καρκίνο στον «Ορίζοντα Ευρώπη». Οι ομιλίες θα γίνουν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκηρύξεις του «Ορίζοντα Ευρώπη» στη θεματική της «Υγείας» (Cluster 1), καθώς και για τις προκηρύξεις της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τον Καρκίνο (Mission Cancer), και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η Δρ Χριστίνα Κυριακοπούλου θα παρουσιάσει τη θεματική της «Υγείας» (Cluster Health) και την Ευρωπαϊκή Αποστολή για τον Καρκίνο (Cancer Mission) στον «Ορίζοντα Ευρώπη». Οι Εθνικοί Εκπρόσωποι της Ελλάδας για το Cluster 1 (Health) και για την Ευρωπαϊκή Αποστολή για τον Καρκίνο (Cancer Mission) θα κάνουν προκαταρκτικές τοποθετήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα, ενώ ειδικός συνεργάτης από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας θα παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Δημόσια Υγεία (EU4Health).

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν ιστορίες επιτυχίας σχετικές από έργα στον τομέα της υγείας και της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τον Καρκίνο από κυπριακούς και ελληνικούς φορείς, καθώς και οι υπηρεσίες υποστήριξης της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας από το ΙδΕΚ και το ΕΚΤ.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο ψηφιακό περιβάλλον της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία»:

κ. Γιώργο Χρίστου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205030 και

Δρ Ιωάννη Θεοδώρου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205038.