Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας Διαδικτυακή Εκδήλωση Ενημέρωσης & Δικτύωσης 15-17 Σεπτεμβρίου 2021

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη Διαδικτυακή Εκδήλωση Ενημέρωσης & Δικτύωσης που διοργανώνεται στις 15-17 Σεπτεμβρίου 2021 από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (Directorate General for Defence Industry and Space) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (European Defence Fund – EDF).

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του EDF για το 2021 δημοσιεύθηκαν στις 30 Ιουνίου στην Πύλη  Funding & Tenders Opportunities Portal της ΕΕ. Η πρώτη μέρα της εκδήλωσης θα παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις προσκλήσεις αυτές, τη διαδικασία συμμετοχής και τις προσδοκίες της ΕΕ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διήμερη εκδήλωση δικτύωσης για την ανάπτυξη κοινοπραξιών έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται και θα ανανεώνονται στον ιστοχώρο της εκδήλωσης, ενώ εγγραφές θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 16 Αυγούστου μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2021.

Το EDF θα παρέχει συνολική συγχρηματοδότηση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2027, με στόχο την έρευνα και ανάπτυξη σε όλους τους επιχειρησιακούς και τεχνολογικούς τομείς άμυνας (ξηρά, θάλασσα, αέρας, διάστημα, κυβερνοχώρος, πληροφορίες, ενέργεια, υλικά, χημική-βιολογική- ακτινολογική-πυρηνική άμυνα κ.λπ.). Το Πρόγραμμα Εργασίας του EDF για το 2021 περιλαμβάνει 23 ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που καλύπτουν 37 θεματικές περιοχές με προϋπολογισμό 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και προθεσμία υποβολής τις 9 Δεκεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ):

Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου – E-mail: [email protected], Τηλ: 22 205038

Χριστάκης Θεοχάρους – E-mail: [email protected], Τηλ: 22 205029