Η EΕ εγκαινίασε τη διαδικασία Στρατηγικού Σχεδιασμού του «Ορίζοντα Ευρώπη» για την περίοδο 2025-2027

Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια της Επιτρόπου Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κας Mariya Gabriel, ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της διαδικασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» για την περίοδο 2025-2027.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του «Ορίζοντα Ευρώπη» αποτελεί ένα εργαλείο, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει καθοδηγητικά στην ετοιμασία των Προγραμμάτων Εργασίας για την περίοδο 2025-2027.  Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί καινοτομία που υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στον «Ορίζοντα Ευρώπη» και θέτει τους στρατηγικούς προσανατολισμούς του και σκιαγραφεί τη συνεισφορά που αναμένεται να έχουν τα διάφορα μέρη του Προγράμματος κατά την υλοποίησή τους. Η καθιέρωση μιας στρατηγικής ατζέντας έρευνας και καινοτομίας συνιστά μια σημαντική υποστήριξη προς τα επιμέρους Προγράμματα Εργασίας του Προγράμματος καθότι διασφαλίζεται ότι οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ συμβάλλουν στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας κλιματικά ουδέτερης και πράσινης Ευρώπης, μιας Ευρώπης έτοιμης για τη ψηφιακή εποχή και μιας οικονομίας στην υπηρεσία των πολιτών.

Όπως και το προηγούμενο Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2024, η νέα έκδοση θα σχεδιαστεί από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό. Η διαδικασία από κοινού, χωρίς αποκλεισμούς, σχεδιασμού έχει στόχο να ενσωματώσει τις απόψεις των πολιτών, να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και εξοικείωση και να ενισχύσει τον συνολικό αντίκτυπό του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, η ετοιμασία του νέου Στρατηγικού Σχεδίου αποτελεί τη μεγαλύτερη δημόσια διαβούλευση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ με ενδιαφερόμενους φορείς της έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του «Ορίζοντα Ευρώπη».

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η διαβούλευση θα δημοσιευθεί τον Νοέμβριο του 2022 στην Πύλη Have Your Say. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή για δώδεκα (12) εβδομάδες και θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια ενός ειδικού εργαστηρίου για τους πολίτες τον Δεκέμβριο του 2022. Επιπρόσθετα, η διαβούλευση αναμένεται να περιλαμβάνει και ερωτήσεις σχετικά με το προηγούμενο και το τρέχον Πρόγραμμα Πλαίσιο (αξιολόγηση του «Ορίζοντα 2020» και ενδιάμεση αξιολόγηση του «Ορίζοντα Ευρώπη»).

Σε σχετική δημοσκόπηση που προηγήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης Research & Innovation Days 2022, η Επιτροπή είχε ζητήσει από 150 ερωτηθέντες να καταγράψουν τις κύριες προκλήσεις που ο «Ορίζοντας Ευρώπη» θα κληθεί να αντιμετωπίσει κατά την περίοδο 2025-2027. Τα τρία σημαντικότερα θέματα που αναδείχθηκαν ήταν: (α) η πράσινη μετάβαση, (β) τα ανθεκτικά συστήματα υγείας και (γ) η ψηφιακή μετάβαση.

Τέλος, η Επιτροπή στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία με την ονομασία «Φίλοι της Έρευνας και της Καινοτομίας της ΕΕ/Friends of EU Research and Innovation», η οποία υποστηρίζεται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία η ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή.