Η πρώτη Ενημερωτική Εκδήλωση από την ΕΕ για τον ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) διοργανώνει στις 24 Μαρτίου 2021, την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για το νέο της πρόγραμμα για έρευνα και καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη», με τίτλο “How to prepare a successful proposal in Horizon Europe”.

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, θα μεταδίδεται από το κανάλι You Tube από τις 11:00 – 17:15 και θα καλύψει (α) την υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων και (β) το πρότυπο συμβόλαιο έργου.

Η ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης βρίσκεται αναρτημένη εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν εδώ, για να τους δοθεί πρόσβαση να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Για να λαμβάνετε αντίστοιχη ενημέρωση αλλά και εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.