Η Ventures Thrive δίνει την δυνατότητα διεκδίκησης €80.000 σε νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας (deeptech startups) από την Κύπρο

Η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία Ventures Thrive που χρηματοδοτείται από το European Innovation Council (EIC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από startups για χρηματοδότηση ύψους €80.000, χωρίς να απαιτείται συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο (equity free funding). Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει να επενδύσει τις ελλείψεις χρηματοδότησης και τις δυσκολίες ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν οι deeptech startups σε χώρες με χαμηλή επίδοση σε θέματα έρευνας και καινοτομίας (όπως καθορίζονται στο Horizon Europe ως Widening Countries) όπως η Κύπρος.

Στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν λύσεις που αξιοποιούν τα BigData, AI, Blockchain, IoT και Bio-Tech για την αντιμετώπιση προκλήσεων, με πολλά υποσχόμενες λύσεις στους προσδιορισμένους τομείς εστίασης.

Νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στον 1ο κύκλο του Ventures Thrive (από τον Απρίλιο του 2023 έως Οκτώβριο 2023) πρέπει να σχετίζεται με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα θέματα, ευκαιρίες και Προκλήσεις.

 1. Έξυπνη πόλη
 2. Ενέργεια
 3. Ναυτιλία
 4. Γεωργία & Απόβλητα
 5. Κινητικότητα
 6. Βιώσιμη χρηματοδότηση

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στον 2ο κύκλο του Ventures Thrive (το 2024) πρέπει να σχετίζονται με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα θέματα, ευκαιρίες και προκλήσεις.

 1. Υγεία
 2. Τρόφιμα
 3. Τρίτη ηλικία
 4. Βιώσιμος Τουρισμός
 5. Πολιτισμός

Το πρόγραμμα αναμένεται να επενδύσει συνολικά 1.5 εκ. ευρώ σε 32 επιλεγμένες deep tech startups (12 στον 1ο κύκλο και 2ο κύκλο). Οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα επωφεληθούν και με πρόσβαση με mentorship sessions, καθώς και επαφές με πολυεθνικές, επενδυτές κτλ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 16 Μαρτίου 2023 και οι startups μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους στον ακόλουθο σύνδεσμο https://venturesthrive.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για τo EΙC κα Νέδη Καφφά (Τηλ.: 22205039, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).