ΙδΕΚ: Δύο νέες προσκλήσεις €6 εκατ. για ενίσχυση των κυπριακών επιχειρήσεων

Δελτίο Τύπου

20 Φεβρουαρίου 2023

 

 

ΙδΕΚ: Δύο νέες προσκλήσεις €6 εκατ. για ενίσχυση των κυπριακών επιχειρήσεων

 

  • «Έρευνα στις Επιχειρήσεις»: Στόχος η εντατικοποίηση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες Ε&Κ, με προϋπολογισμό ειδικά για επιχειρήσεις χωρίς προηγούμενη ουσιαστική συμμετοχή

 

Δύο νέες προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό €6 εκατ. ανακοινώνει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), συνεχίζοντας την έμπρακτη στήριξή του προς το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου.

Οι προσκλήσεις εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» του ΙδΕΚ και αποτελούν ευκαιρία για μικρές, μεσαίες και μεγάλες κυπριακές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέα ή ουσιαστικά βελτιωμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή μεθόδους παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας. Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η εντατικοποίηση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης.

Με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων να καινοτομούν, θα διατεθεί προϋπολογισμός ύψους  €1 εκατ. σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν προηγουμένως υποβάλει προτάσεις ως Ανάδοχοι Φορείς στο ΙδΕΚ στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ε&Κ του Ιδρύματος.

Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται σε €200.000.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσω της πύλης IRIS του ΙδΕΚ και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 24η Απριλίου 2023 και ώρα 13:00. Σημειώνεται ότι οι προσκλήσεις χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Next Generation EU.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του Ιδρύματος, στο τηλ.: 22205000.

 

***

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης ερευνητών και ερευνητριών της Κύπρου σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.