ΙδΕΚ – META Group ενώνουν δυνάμεις για τη λειτουργία του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης

Δελτίο Τύπου

30 Μαρτίου 2023

 

 ΙδΕΚ – META Group ενώνουν δυνάμεις για τη λειτουργία του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης

 

Ζητούμενο η επιτάχυνση της μεταφοράς γνώσης και η εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από φορείς του τοπικού οικοσυστήματος

Στη σύναψη Σύμβασης με τον Ιταλικό Οργανισμό META Group Srl, προχώρησε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) για τη λειτουργία του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης εντός του ΙδΕΚ.

Η έναρξη δραστηριοτήτων της Σύμβασης προγραμματίζεται για τις 2 Μαΐου 2023 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2028.

Η λειτουργία του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης αποτελεί μία εκ των επενδύσεων του Εθνικού Σχεδίου «Κύπρος – το Αύριο» με σκοπό:

  • Να υποστηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για μεταφορά γνώσης και εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο.
  • Να παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς γνώσης σε έργα Έρευνας & Καινοτομίας που υλοποιούνται από φορείς της Κύπρου και να στηρίζει την εμπορική αξιοποίησή τους, ενισχύοντας τον αντίκτυπό τους στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Σε τοποθέτησή του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης δήλωσε: «Η συνεργασία με έναν κορυφαίο Όμιλο όπως η META Group μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί για την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην Κύπρο και παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας εντός των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, στη διευκόλυνση της μεταφοράς αποτελεσμάτων από τα εργαστήρια στην αγορά, καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών από επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης θα παρέχονται χωρίς χρέωση και θα είναι διαθέσιμες προς όλους τους φορείς του οικοσυστήματος βάσει των σχετικών κανονισμών κρατικών ενισχύσεων»

Από την πλευρά της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Meta Group, κα. Alessia Melasecche, ανέφερε: «Είμαστε περήφανοι που θα συνεργαστούμε με το ΙδΕΚ, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για μετατροπή της Έρευνας και Ανάπτυξης σε καινοτομία για τη χώρα. Πρόκειται για μία μοναδική ευκαιρία για τους φορείς Ε&Κ της Κύπρου να χρησιμοποιήσουν τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουμε σε θέματα πρακτικής αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης, καθώς και τον κομβικό ρόλο του ΙδΕΚ για οικονομική ανάπτυξη μέσω της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στη χώρα. Ο Όμιλος META αποτελεί μια κορυφαία συμβουλευτική εταιρεία που συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς για τη διαμόρφωση ευκαιριών που βασίζονται στη γνώση, από το στάδιο της ιδέας μέχρι την εφαρμογή και την ολοκλήρωση. Αποστολή του είναι η προώθηση και η δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων γνώσης, καθώς και η διασφάλιση ότι παράγουν θετικό αντίκτυπο, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις πιο πιεστικές προκλήσεις της κοινωνίας. Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην ΕΕ, υποστηρίζοντας πέραν των 1.800 κοινοπραξιών, περισσότερες από 500 εταιρείες που είναι συνδεδεμένες με ιδιώτες επενδυτές, καθώς και χιλιάδες επιχειρηματίες και ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί και έλαβαν καθοδήγηση».

 

**

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης ερευνητών και ερευνητριών της Κύπρου σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

 Το Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης της Κύπρου λειτούργησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2022. Στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων μεταφοράς γνώσης και στην υποστήριξη της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στην Κύπρο. Οι υπηρεσίες του Κεντρικού Γραφείου παρέχονται χωρίς χρέωση σε όλους τους φορείς του τοπικού οικοσυστήματος Ε&Κ, ενώ επικεφαλής των δραστηριοτήτων είναι η διεθνώς καταξιωμένη Δρ. Phyllis Leah Speser.