Ημερίδα και Εκδήλωση Δικτύωσης του Cluster 2 «Culture, Creativity and Inclusive Society» του Ορίζοντα Ευρώπη

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή Ημερίδα για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2 «Culture, Creativity and Inclusive Society» (Cluster 2). Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 7 Δεκεμβρίου 2021. Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ. Δεν χρειάζεται να γίνει εγγραφή για την ημερίδα, καθότι προγραμματίζεται να γίνεται ζωντανή μετάδοση στο συγκεκριμένο σύνδεσμο. Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Εργασίας της συγκεκριμένης Προτεραιότητας για το 2022.

Σημειώνεται ότι, στις 8 Δεκεμβρίου 2021 ακολουθεί διαδικτυακή Εκδήλωση Δικτύωσης για τη συγκεκριμένη Πολυτομεακή Προτεραιότητα, η οποία διοργανώνεται από κοινού από το Έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής BRIDGE2HE και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη συγκεκριμένη εκδήλωση δικτύωσης, θα δίνεται η δυνατότητα συνάντησης με πιθανούς συνεργάτες για υποβολή Προτάσεων στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη εκδήλωση καθώς και τη διαδικασία εγγραφής βρίσκονται διαθέσιμες εδώ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, η 2η Πολυτομεακή Προτεραιότητα (Cluster 2) εντάσσεται στον δεύτερο Πυλώνα (Pillar II) του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», με θέμα «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας». Η Ε.Ε αποβλέπει μέσω της συγκεκριμένης Πολυτομεακής Προτεραιότητας να υλοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει σε σχέση με την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχικότητας των ευρωπαίων πολιτών, της προώθησης και διαφύλαξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πολυπολιτισμικής Ευρώπης, ανταποκρινόμενη παράλληλα στη διαμόρφωση του κοινωνικού, οικονομικού, τεχνολογικού και πολιτιστικού μετασχηματισμού. Το επίσημο Πρόγραμμα Εργασίας για τη συγκεκριμένη Προτεραιότητα βρίσκεται διαθέσιμο διαδικτυακά εδώ.

Για οτιδήποτε σχετικό με το πιο πάνω, όσοι και όσες ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για την 2η Πολυτομεακή Προτεραιότητα (Cluster 2) στον Ορίζοντα Ευρώπη, κα. Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).