Ημερομηνίες Διεξαγωγής Β΄ Φάσης Αξιολόγησης για τις Προσκλήσεις SEED-COVID/0420 και INNOVATE-COVID/0420

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει ότι η Β’ Φάση Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στον πλαίσιο των Προσκλήσεων SEED-COVID/0420 και INNOVATE-COVID/0420 των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Ιδρύματος και προχωρούν στην Β΄ Φάση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 20-24 Ιουλίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι στη Β’ Φάση Αξιολόγησης, την αξιολόγηση των προτάσεων αναλαμβάνει μία Ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες με επιχειρηματικό υπόβαθρο. Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης Αξιολόγησης, μέλος της ομάδας παρουσιάζει, μέσω διαδικτύου, το προτεινόμενο έργο στα μέλη της Επιτροπής, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν διευκρινήσεις και να συζητήσουν το περιεχόμενο της πρότασης με τους εκπροσώπους της ομάδας υλοποίησης του έργου. Η τελική απόφαση για τη χρηματοδότηση μίας πρότασης από το ΙδΕΚ, είναι στην κρίση της Επιτροπής.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποιείται στον Συντονιστή Έργου η σχετική Έκθεση Αξιολόγησης στην οποία τεκμηριώνεται το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα λάβουν ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης Αξιολόγησης των Προτάσεών τους μέχρι 6 Ιουλίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής της συνάντησης για την κάθε πρόταση καθώς και λεπτομέρειες σύνδεσης θα σταλούν το αμέσως επόμενο διάστημα.