«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2020» – Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

To Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2020».

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν είκοσι (20) υποδείξεις υποψηφιότητας για δεκατέσσερις (14) υποψήφιους / υποψήφιες, στη θεματική περιοχή των Επιστημών Ζωής, εκ των οποίων μετά τον Προκαταρκτικό Έλεγχο οι δέκα (10) αξιολογήθηκαν από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που δημιουργήθηκε. Η Επιτροπή αποτελούνταν από δύο τακτικά μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΙδΕΚ και τρία έκτακτα μέλη, εξέχουσες προσωπικότητες του τομέα των Επιστημών Ζωής που διαπρέπουν στο εξωτερικό.

Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο Τελετής Απονομής που θα λάβει χώρα στις 16 Δεκεμβρίου 2020 για την απονομή των «Κυπριακών Βραβείων Έρευνας» και των «Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας». Σημειώνεται ότι, ο νικητής έχει ενημερωθεί τηλεφωνικά.