Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα ύψους €15 εκατομμυρίων για Έρευνα και Καινοτομία

Δελτίο Τύπου

05 Απριλίου 2021

 

ΙδΕΚ: Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα ύψους €15 εκατομμυρίων για Έρευνα και Καινοτομία

 

  • Στόχος των Προγραμμάτων ΓΕΦΥΡΑ η ενίσχυση και η περαιτέρω εξέλιξη του εγχώριου οικοσυστήματος
  • Η εισαγωγή νέων μεθόδων από το Ίδρυμα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Με στόχο την άμεση και έμπρακτη ενίσχυση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), προχώρησε στην ανακοίνωση των νέων χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΓΕΦΥΡΑ, ύψους €15 εκατομμυρίων.

 

Πρόκειται για τέσσερα νέα Προγράμματα, με ειδική στόχευση ανά Πρόσκληση, που έχουν ως βασικό σκοπό την ενίσχυση της έρευνας που παράγεται στην Κύπρο, δημιουργώντας τις κατάλληλες βάσεις για μετατροπή της γνώσης σε προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, που θα επιφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία της χώρας. Τα νέα προγράμματα αποσκοπούν επίσης, στην ενίσχυση της ιδιωτικής επένδυσης στην Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ), καθώς και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στοιχεία που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του συνόλου του οικοσυστήματος, αυξάνοντας την κρίσιμη μάζα για διεξαγωγή έρευνας στην Κύπρο.

 

Τα Προγράμματα ΓΕΦΥΡΑ, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αποτελούν προπομπό του νέου Πλαισίου Προγραμμάτων του ΙδΕΚ για την περίοδο 2021-2027.

 

Στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων, το Ίδρυμα υιοθέτησε νέα στοιχεία που διευκολύνουν την πρόσβαση στην χρηματοδότηση, στηρίζουν τη νέα γενιά επιστημόνων που θα συνεχίσει και θα εξελίξει το αξιοσημείωτο έργο που παράγεται στη χώρα και ενθαρρύνουν  τη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών και δημόσια χρηματοδοτημένων ακαδημαϊκών και ερευνητικών οργανισμών.

 

Αναλυτικά τα τέσσερα προγράμματα:

 

  • Νησίδες Αριστείας – Προϋπολογισμός ύψους €10 εκατομμυρίων

Στοχεύουν στην ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας. Αφορά ερευνητικά έργα σε τομείς αιχμής στα πεδία των Επιστημών Ζωής (€4 εκατομμύρια), των Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής (€4 εκατομμύρια), καθώς και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (€2 εκατομμύρια).

 

  • Έρευνα στις Επιχειρήσεις – Προϋπολογισμός ύψους €3.6 εκατομμυρίων

Δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να εντατικοποιήσουν τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες έρευνας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους μέσα από την επένδυση σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

  • Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας (Προϋπολογισμός ύψους €500.000 με προοπτική αύξησης στο €1 εκατομμύριο)

Στοχεύουν στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μια τεχνολογία ή/και τεχνογνωσία.

 

  • Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας (Προϋπολογισμός ύψους €400.000)

Έχει ως στόχο την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ερευνητικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και θα σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον Εμπειρογνώμονα Μεταφοράς Γνώσης, Tom Hockaday.

 

Σε δηλώσεις του ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία, Δρ Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος, χαρακτήρισε τα Προγράμματα ΓΕΦΥΡΑ του ΙδΕΚ ως «υψίστης σημασίας» καθώς, όπως είπε, διασφαλίζουν στο εγχώριο οικοσύστημα πρόσβαση σε χρηματοδότηση για να συνεχίσει το έργο του «σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την εθνική οικονομία, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας». Ο Δρ Μαστρογιαννόπουλος ανέφερε συγκεκριμένα ότι μέσω των Προγραμμάτων «δίνουμε κίνητρα για συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικών και δημόσια χρηματοδοτημένων ακαδημαϊκών και ερευνητικών οργανισμών, ενώ ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα του συνόλου του οικοσυστήματος και αυξάνουμε την κρίσιμη μάζα για διεξαγωγή έρευνας στην Κύπρο».

 

Όπως εξήγησε, «δίνουμε επίσης ευκαιρίες σε νέους ερευνητές και ερευνήτριες να ηγηθούν ερευνητικών έργων. Κτίζουμε με τον τρόπο αυτό τη νέα γενιά επιστημόνων ερευνητών και ερευνητριών που θα συνεχίσει και θα εξελίξει το έργο που παράγεται στη χώρα».

 

«Παρέχουμε επίσης», επεσήμανε «τη δυνατότητα συμμετοχής των επιχειρήσεων μας σε δραστηριότητες έρευνας. Στόχος μας η ενίσχυση της επένδυσης σε Ε&Α με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Τώρα είναι η ώρα να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις μας,  να επενδύσουμε σε νέες ιδέες, να είμαστε πιο δημιουργικοί, να ενδυναμώσουμε τις συνεργασίες και να διαμορφώσουμε το μέλλον μας».

 

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, Θεόδωρος Λουκαΐδης, ανέφερε πως «κτίζοντας στην προηγούμενη εμπειρία, τα συμπεράσματα διαφόρων μελετών και λαμβάνοντας υπόψη τον απολογισμό που έχει γίνει σε σχέση με τα Προγράμματα και την επένδυση του Ιδρύματος κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, έχουμε προχωρήσει στον σχεδιασμό των Προγραμμάτων ΓΕΦΥΡΑ με σκοπό να ενισχύσουμε τις δυνατότητες του οικοσυστήματος αλλά και να βελτιώσουμε συγκεκριμένες αδυναμίες του έτσι ώστε να στηρίξουμε την περαιτέρω εξέλιξή του». Ο κ. Λουκαΐδης υπογράμμισε πως το Ίδρυμα «προσηλωμένο στην αποστολή του και στο όραμά του εξελίσσεται, στηρίζει και ενισχύει με όλες του τις δυνάμεις το οικοσύστημα Ε&Κ της χώρας με τα προγράμματα ΓΕΦΥΡΑ να αποτελούν τον πρόλογο της όλης προσπάθειας».

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του Ιδρύματος, στο τηλ.: 22205000.

 

***

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέα, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.