Νέες λειτουργίες στο Funding and Tenders Portal της ΕΕ

Η ΕΕ ανακοίνωσε πρόσφατα την ενεργοποίηση δυο νέων λειτουργιών στο Funding & Tenders Portal, την Πύλη ενημέρωσης και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ανάμεσά τους και το Πρόγραμμα για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας «Ευρώπη».

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

  • Η δυνατότητα αναζήτησης συνεργατών (Partner Search function) επιτρέπεται και σε φυσικά πρόσωπα/χρήστες της Πύλης, επιπρόσθετα της ισχύουσας δυνατότητας αναζήτησης συνεργατών με τη χρήση των στοιχείων εγγραφής του εκπροσώπου του οργανισμού (LEAR). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν το θεματικό πεδίο (topic) της επιλογής τους και να αξιοποιήσουν την επιλογή της αναζήτησης συνεργατών για να προσφέρουν ή να αναζητήσουν μια συνεργασία. Ακολούθως, άλλοι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να επικοινωνήσουν απευθείας για περαιτέρω συζήτηση και πιθανή ανάπτυξη συνεργασίας. Περισσότερες πληροφορίες για την δυνατότητα αναζήτηση συνεργατών στο Funding & Tenders Portal είναι διαθέσιμες εδώ.
  • Οι δικαιούχοι (beneficiaries) που συμμετέχουν σε έργα του Προγράμματος τα οποία επιτρέπουν την παροχή χρηματοδότησης σε άτομα ή φορείς που δεν αποτελούν μέλη της κοινοπραξίας (financial support to third parties/cascade funding) έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν τις σχετικές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων (cascade calls) στην Πύλη μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής φόρμας. Συγκεκριμένα, η εν λόγω δυνατότητα προσφέρεται μετά την σύνδεση στην Πύλη μέσω της διαδρομής «My projects», επιλογή έργου, «Manage cascade funding calls» και ακολούθως υποβολή πρότασης. Μόλις υποβληθεί η πρόταση, ο υπεύθυνος λειτουργός του έργου (project officer) θα λάβει ειδοποίηση και θα προχωρήσει με την έγκρισή της. Στη συνέχεια, όλες οι σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα είναι διαθέσιμες στην Πύλη και συνεπώς εύκολα εντοπίσιμες από τους ενδιαφερόμενους. Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δυνατότητα είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Εθνικά Σημεία Επαφής για Νομικά και Οικονομικά Ζητήματα στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», αξιοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας εδώ.