Νέο Πρόγραμμα Attract2Invest από το EIT Health

Το Ίδρυμα Έρευνας και καινοτομίας θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το νέο πρόγραμμα Attract2Invest το οποίο υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα Attract2Invest του EIT Health προετοιμάζει τις εταιρείες για επιτυχημένους επενδυτικούς γύρους.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι ομάδες θα  λάβουν υποστήριξη για να βρουν χρηματοδότηση σποράς (seed) ή σειράς Α (series A), θα μάθουν πρακτικές τεχνικές προετοιμασίας της εταιρείας τους για έναν επιτυχημένο επενδυτικό γύρο και θα επεκτείνουν το επαγγελματικό τους δίκτυο.

Οι 15 κορυφαίες νεοφυείς επιχειρήσεις, θα λάβουν 20.000 ευρώ που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για συμβουλευτικές υπηρεσίες, έξοδα ταξιδιού και για τα έργα (projects) της νεοφυούς επιχείρησης σας.

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, θα συμμετάσχουν στο Fundraising Bootcamp, όπου θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στη δημιουργία μιας επενδυτικής στρατηγικής, στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδιασμού, στον καθορισμό της Μοναδικής Πρότασης Πώλησης (USP), την βελτιστοποίηση του περιεχομένου παρουσιάσεων, την ανάπτυξη και διαχείριση επενδυτικών σχέσεων και τη βελτιστοποίηση επενδυτικών συνθηκών.

Επίσης, οι δικαιούχοι θα λάβουν εκπαίδευση σε Προσομοίωση συνεδρίασης ΔΣ (board meeting simulation) με έμπειρους επενδυτές και συμβούλους, θα έχουν συμμετοχή σε δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους (peer-to-peer learning) και θα λάβουν ατομική καθοδήγηση.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, startups και spinoffs οι οποίες:

  • Έχουν μια πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα ή ένα ελάχιστο βιώσιμο προϊόν (MVP) σε μία τουλάχιστον αγορά της Ευρώπης,
  • Έχουν ήδη ένα κερδοφόρο προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά,
  • Θα είναι διαθέσιμες για τουλάχιστον 10 ημέρες τον Σεπτέμβρη του 2022
  • Είναι εγγεγραμμένες ως νομικά πρόσωπα σε μία από τις ακόλουθες χώρες: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία , Σλοβενία, Ισπανία, Ουκρανία, Τουρκία.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι στις 9 Σεπτεμβρίου 2022

 

Η υποβολή αίτησης μπορεί να γίνει μέσω του ακόλουθου συνδέσμου

 

Για τη διευθέτηση σχετικής προσωπικής ενημέρωσης επικοινωνήστε με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo EΙC και το ΕΙΤ Δρ. Χαράλαμπο Παπατρύφωνος (Τηλ.: 22205016, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κ. Μαρίνο Φωτιάδη (Τηλ.: 22205048, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).