«ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ – EXCELLENCE HUBS» Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ – EXCELLENCE HUBS» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00, υποβλήθηκαν 458 προτάσεις.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο σε αριθμό προτάσεων που υποβλήθηκαν σε πρόσκληση του ΙδΕΚ.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η υποβολή προτάσεων μεταξύ 11:00 και 13:00 της 2ας Ιουλίου. Πιο συγκεκριμένα, 148 από τις 458 προτάσεις υποβλήθηκαν κατά τη περίοδο αυτή. Το σύστημα διαχειρίστηκε επιτυχώς τον αυξημένο αριθμό προτάσεων και η πρόσκληση έχει κλείσει στις 13:00 όπως ήταν προγραμματισμένη.