Ο Επικεφαλής Επιστήμονας σε διεθνή εκδήλωση για startups στο Ελσίνκι

 

Δελτίο Τύπου

03 Δεκεμβρίου 2021

 

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας σε

διεθνή εκδήλωση για startups στο Ελσίνκι

 

  • Παρουσίαση της δυναμικής που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο

ο τομέας της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας

  • Ενημέρωση για τους στρατηγικούς στόχους της Κυβέρνησης για προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων στην Κύπρο, με έμφαση στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και της καινοτομίας.

 

Τη δυναμική της Κύπρου στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα ανέδειξε στη διεθνή εκδήλωση “Slush”, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1-2 Δεκεμβρίου στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία, Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος.

 

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας συμμετείχε στην εκδήλωση μαζί με την Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), κα. Σταυριάνα Α. Κοφτερός, τον Γενικό Διευθυντή του ΙδΕΚ, κ. Θεόδωρο Λουκαΐδη, καθώς και κυπριακές startups. Το “Slush” αναγνωρίζεται ως η κορυφαία εκδήλωση για startups παγκοσμίως και σε αυτή συμμετείχαν περισσότεροι από 8.000 επιχειρηματίες και επενδυτές.

 

Στο πλαίσιο του “Slush” και με στόχο την προώθηση της Κύπρου ως κέντρου καινοτομίας και, τεχνολογίας, το ΙδΕΚ διοργάνωσε ειδική εκδήλωση με τη συμμετοχή επιχειρηματιών και επενδυτών διεθνούς εμβέλειας. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη δυναμική που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια ο τομέας στην Κύπρο καθώς και για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η χώρα ως επιχειρηματικός προορισμός για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση διεθνών επιχειρήσεων.

 

Σε ομιλία του, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το νέο σχέδιο κινήτρων της Κυβέρνησης για προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων στην Κύπρο, με έμφαση στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και της καινοτομίας.

 

Ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική επιδίωξη να καταστεί η Κύπρος περιφερειακός κόμβος καινοτομίας και τεχνολογίας. «Προς αυτή την κατεύθυνση» επεσήμανε, «ενισχύουμε και στηρίζουμε εντατικά το οικοσύστημα ώστε να εξελιχθεί, να γίνει πιο σύγχρονο και εξωστρεφές, και να παράγει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και κοινωνία της Κύπρου».

 

Παράλληλα, η Αντιπρόεδρος του ΙδΕΚ Σταυριάνα Α. Κοφτερός, συμμετείχε σε συζήτηση πάνελ που διοργάνωσε το Tech.eu και το Le French Tech, τονίζοντας ότι «η ενίσχυση των εθνικών οικοσυστημάτων καινοτομίας, στηρίζει τη διεθνοποίηση και ανάπτυξη των startups. Τα τελευταία χρόνια το Κυπριακό οικοσύστημα αναπτύσσεται δυναμικά, γεγονός που οφείλεται τόσο στα στοχευμένα εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα όσο και στην εφαρμογή μηχανισμών υποστήριξης της διεθνούς ανάπτυξης των καινοτόμων επιχειρήσεων».

 

***

 

Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας (www.chiefscientist.gov.cy) επιτελεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων και Φορέων που εμπλέκονται τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, συμμετέχει ως μέλος και υποστηρίζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) για τη διαμόρφωση εισηγήσεων Στρατηγικής Ε&Κ, καθώς και εισηγήσεων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ. Ο Επικεφαλής Επιστήμονας είναι ο ex-officio Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.