Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Περιοδικό ISSUES από το NET4SOCIETY5

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την πρόσφατη έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Περιοδικού ISSUES. Πιο συγκεκριμένα, το Περιοδικό το οποίο είναι διαθέσιμο ΕΔΩ, εκδίδεται από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κοινωνικής Πρόκλησης 6 ‘Inclusive, Innovative and Reflective Societies» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία, στο πλαίσιο του Έργου NET4SOCIETY5 (http://www.net4society.eu/).

 

Συναφώς αναφέρεται ότι, στόχος του Έργου NET4SOCIETY5 είναι η συνεργασία των συνολικά 50 Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) του εν λόγω Προγράμματος με σκοπό την καλύτερη δυνατή προβολή των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο  αντίστοιχο Πρόγραμμα Εργασίας.

 

Η τρέχουσα εκδοχή του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Περιοδικού επικεντρώνεται στην παρουσίαση προφίλ καταξιωμένων ερευνητών στον ευρωπαϊκό χώρο, των οποίων το ερευνητικό τους υπόβαθρο μπορεί να βοηθήσει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινότητα τη δεδομένη στιγμή. Ανάμεσα στα καταξιωμένα προφίλ που δημοσιεύονται μέσω του συγκεκριμένου Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Περιοδικού παρουσιάζεται ο Ακαδημαϊκός Επ. Καθ. Μαρίνος Ιωαννίδης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Έργο ΝΕΤ4SOCIETY5 και τις δραστηριότητές του οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Έργου http://www.net4society.eu/ ή να επικοινωνήσουν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για την Κοινωνική Πρόκληση 6 «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» κα. Κωνσταντίνα Μακρή (συμμετέχουσα στην κοινοπραξία του Έργου ΝΕΤ4SOCIETY5, τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]), και κα Κατερίνα Καρακασίδου-Μάλλα (τηλ. 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).