Ολοκλήρωση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας «Pre-Seed», «Seed» και «Innovate»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων PRE-SEED/1221, SEED/1221, και INNOVATE/1221, με Καταληκτικές Ημερομηνίες, 14, 18 και 22 Φεβρουαρίου 2022, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω Προσκλήσεων υποβλήθηκαν συνολικά 215 Προτάσεις από νεοφυείς και υφιστάμενες καινοτόμες επιχειρήσεις, ως ακολούθως:

  • PRE-SEED/1221: 90 Προτάσεις
  • SEED/1221: 91 Προτάσεις
  • INNOVATE/1221: 34 Προτάσεις

Το σύστημα υποβολής μέσω της Πύλης IRIS του ΙδΕΚ, διαχειρίστηκε επιτυχώς την διαδικασία υποβολής των Προτάσεων και οι Προσκλήσεις ολοκληρώθηκαν όπως ήταν προγραμματισμένες.