Ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων PHD IN INDUSTRY/1222

Ολοκληρώθηκε, την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023, η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση PHD IN INDUSTRY/1222 που αφορά στο Πρόγραμμα «Διδακτορικό στη Βιομηχανία» του ΙδΕΚ.

 

Συνολικά υποβλήθηκαν επιτυχώς 63 Προτάσεις από 44 διαφορετικές επιχειρήσεις, 6 εκ των οποίων υποβάλλουν πρόταση στο ΙδΕΚ για πρώτη φορά, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της ανταπόκρισης του οικοσυστήματος στο νέο αυτό πρόγραμμα του ΙδΕΚ.

 

Θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής προτάσεων, η οποία σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό έλεγχο και την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων.