Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση CONCEPT/0722 του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας /Τεχνογνωσίας»

Ολοκληρώθηκε, στις 7 Οκτωβρίου 2022, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση CONCEPT/0722 του προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας /Τεχνογνωσίας».

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβλήθηκαν επιτυχώς μέσω της πύλης IRIS 97 συνολικά προτάσεις.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής προτάσεων, η οποία σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό έλεγχο και την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων.