Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση DUAL USE/0922 του Προγράμματος «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης»

Ολοκληρώθηκε, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση DUAL USE/0922 του Προγράμματος «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης». Συνολικά υποβλήθηκαν επιτυχώς 34 Προτάσεις μέσω της Πύλης IRIS.

 

Το Πρόγραμμα ανακοινώθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας (ΥΠΑΜ) και στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών διττής χρήσης για πολιτικού τύπου εφαρμογές.

 

Θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής προτάσεων, η οποία σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό έλεγχο και την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων.