Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση EP/DUT/0922 του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – DUT»

Ολοκληρώθηκε, την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση EP/DUT/0922 του αφορά στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Driving Urban Transitions».

Συνολικά υποβλήθηκαν επιτυχώς 188 προτάσεις στην Διεθνική Πρόσκληση, εκ των οποίων 14 προτάσεις με 24 συμμετοχές με κυπριακούς φορείς.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό έλεγχο σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο και την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων, η οποία θα γίνει κεντρικά από το Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Driving Urban Transitions.