Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση INNOVOUCHERS/1022 του Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας»

Ολοκληρώθηκε, την 16η Δεκεμβρίου 2022, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση INNOVOUCHERS/1022 του προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας».

 

Συνολικά υποβλήθηκαν επιτυχώς 59 προτάσεις μέσω της πύλης IRIS.

 

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την παραλαβή της κάθε πρότασης ακολουθείται διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης από το ΙδΕΚ (first-in-first-served) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, και οι προτάσεις επιλέγονται για χρηματοδότηση με σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙδΕΚ με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη βάση της εσωτερικής αξιολόγησης, έως ότου το σύνολο των χρηματοδοτήσεων των εγκεκριμένων Προτάσεων, ισούται με το σύνολο του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.