Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222 του Προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας»

Ολοκληρώθηκε, την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023, η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222 που αφορά στο Πρόγραμμα «Ερευνητικές Υποδομές – Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας» του ΙδΕΚ.

Συνολικά υποβλήθηκαν επιτυχώς 84 Προτάσεις, με συμμετοχή 127 διαφορετικών Φορέων, μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, IRIS, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της ανταπόκρισης του οικοσυστήματος στο νέο αυτό πρόγραμμα του ΙδΕΚ.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής προτάσεων, η οποία σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό έλεγχο και την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων.