Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων στις Προσκλήσεις ENTERPRISES/0223/Sub-Call1 και ENTERPRISES/0223/Sub-Call2 του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις»

Ολοκληρώθηκε, την 24η Απριλίου 2023, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στις Προσκλήσεις ENTERPRISES/0223/Sub-Call1 και ENTERPRISES/0223/Sub-Call2 του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις».

Συνολικά υποβλήθηκαν επιτυχώς 130 προτάσεις μέσω της πύλης IRIS, εκ των οποίων 115 προτάσεις στο Sub-Call1 και 15 προτάσεις στο Sub-Call2.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής προτάσεων, η οποία σύμφωνα με την προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό έλεγχο και την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων.