Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «PRIMA»

Ολοκληρώθηκε, την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 στις 13.00, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση του Section 1 και Section 2 του προγράμματος «PRIMA».

Section 1

Συνολικά υποβλήθηκαν επιτυχώς 200 προτάσεις στην Διεθνική Πρόσκληση, εκ των οποίων 26 προτάσεις που περιλαμβάνουν 36 συμμετοχές από κυπριακούς φορείς.

Θα ακολουθήσει η επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων, η οποία θα γίνει κεντρικά από το Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας PRIMA.

Section 2

Συνολικά υποβλήθηκαν επιτυχώς 120 προτάσεις στην Διεθνική Πρόσκληση και 9 προτάσεις στην πύλη IRIS, με 9 συμμετοχές από κυπριακούς φορείς.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό έλεγχο σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο και την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων, η οποία θα γίνει κεντρικά από το Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας PRIMA.