Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP» – ICT-HEALTH

Ολοκληρώθηκε, την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση CODEVELOP-ICT-HEALTH/0322 που αφορά στις θεματικές προτεραιότητες «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» ή «Επιστήμες Υγείας».

Συνολικά υποβλήθηκαν επιτυχώς 77 Προτάσεις μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, IRIS, εκ των οποίων 33 προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα Οργανισμό Έρευνας και 44 προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα Επιχείρηση.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής προτάσεων, η οποία σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό έλεγχο και την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων.

Σημειώνεται ότι συνολικά στο Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP», στις δύο Προσκλήσεις CODEVELOP-ICT-HEALTH/0322 και CODEVELOP-GT/0322, έχουν υποβληθεί 133 προτάσεις, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της μεγάλης ανταπόκρισης του οικοσυστήματος στο νέο αυτό πρόγραμμα του ΙδΕΚ, που αφορά στην ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας.