Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP» – Πράσινη Μετάβαση

Ολοκληρώθηκε, την Τρίτη 17 Μαΐου 2022, η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στη Πρόσκληση CODEVELOP-GT/0322 που αφορά στη θεματική προτεραιότητα «Πράσινη Μετάβαση» και συγκεκριμένα στους εξής τομείς: Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές, Ενεργειακή Απόδοση και Βιώσιμες Μεταφορές.

 

Υποβλήθηκαν επιτυχώς 56 Προτάσεις μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, IRIS, εκ των οποίων 22 προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα Οργανισμό Έρευνας και 34 προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα Επιχείρηση.

 

Θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής προτάσεων, η οποία σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό έλεγχο και την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων.

 

Σημειώνεται ότι συνεχίζει η διαδικασία υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση CODEVELOP-ICT-HEALTH/0322 που αφορά στις θεματικές προτεραιότητες «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» ή «Επιστήμες Υγείας».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι 19 Μαΐου 2022, ώρα 13.00. Ενθαρρύνεται η έγκαιρη υποβολή των προτάσεων.