Ορίζοντας 2020 – Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με θέμα «European Museum Collaboration and Innovation Space»

Ορίζοντας 2020 – Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με θέμα «European Museum Collaboration and Innovation Space»

Κωδικός Πρόσκλησης – DT-TRANSFORMATIONS-24-2020

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με θέμα «European Museum Collaboration and Innovation Space», η οποία ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. για την Έρευνα και Καινοτομία 2014-2020.

Η συγκεκριμένη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στοχεύει στο να προωθήσει τη συνεργασία και την καινοτομία σε πολιτιστικούς Οργανισμούς, κυρίως Μουσεία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης προσφέρεται η  ευκαιρία σε Μουσεία, ειδικά σε μικρά και μεσαία, να αξιοποιήσουν στο έπακρο ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες για να αναπτύξουν καινοτόμες ψηφιακές διαδικασίες και την ψηφιακή παρουσία τους, να αποκτήσουν και να μοιραστούν τεχνογνωσία μέσω συνεργασίας, πειραματισμού και ανταλλαγής κοινών και καλών πρακτικών, και δυνητικά να αναπτύξουν λύσεις συμβάλλοντας στην οικονομική τους ανάκαμψη, ιδιαίτερα υπό τις κρίσιμες παρούσες συνθήκες λόγω της πανδημίας COVID-19. Τα συμμετέχοντα Μουσεία αναμένεται να αναπτύξουν δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη, ενώ ένας κοινός χώρος συνεργασίας και καινοτομίας με καλές πρακτικές, παραδείγματα αναφοράς και κοινές γνώσεις θα προωθήσει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την καινοτομία στον τομέα, με έναν ευρύτερο και πιο περιεκτικό τρόπο.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων έχει τεθεί η 12η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17.00 ώρα Βρυξελλών.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι Προτάσεις που ζητούν συνεισφορά της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ θα επιτρέψουν την κατάλληλή αντιμετώπιση αυτής της συγκεκριμένης πρόκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη συγκεκριμένη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων υπάρχουν διαθέσιμες ΕΔΩ. Στον συγκεκριμένο σύνδεσμο υπάρχει λεπτομερής περιγραφή της Πρόσκλησης, χρήσιμα αρχεία και σύνδεσμοι, όπως ο σύνδεσμος για την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της Πρότασης, καθώς και αναζητήσεις Οργανισμών που ενδιαφέρονται για συνεργασία. Παράλληλα, στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης επισυνάπτονται Αναζητήσεις Συνεργατών που έλαβε το Ίδρυμα για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν πραγματοποιώντας απ’ ευθείας επικοινωνία.

Επιπρόσθετα, το Έργο Net4Society των Εθνικών Σημείων Επαφής για την Κοινωνική Πρόκληση 6 «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» του Ορίζοντα 2020, προσφέρει επίσης Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεργατών, καθώς και εγγραφή ενδιαφερομένων (ο σύνδεσμος είναι διαθέσιμος ΕΔΩ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για την Κοινωνική Πρόκληση 6 «Inclusive, Innovative and Reflective Societies», κα. Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κα Κατερίνα Καρακασίδου-Μάλλα (τηλ. 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).

 

Αναζήτηση Συνεργατών:

 

Μάλτα                 H2020 Partner Search Form

Μαυροβούνιο    H2020 Partner Search Form