Ορίζοντας Ευρώπη – Αναζητήσεις Συνεργατών για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς αποκλεισμούς Κοινωνία»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με Αναζητήσεις Συνεργατών που έλαβε αναφορικά με τις επερχόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της 2ης Πολυτομεακής Προτεραιότητας (Cluster 2) με τίτλο «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία (Culture, Creativity and Inclusive Society)». Οι εν λόγω Προσκλήσεις αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επόμενο διάστημα (αρχές Μάϊου), στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία 2021-2027.

Η 2η Πολυτομεακή Προτεραιότητα (Cluster 2) εντάσσεται στον δεύτερο Πυλώνα (Pillar II) του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», με θέμα «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας». Η Ε.Ε αποβλέπει μέσω της συγκεκριμένης Πολυτομεακής Προτεραιότητας να υλοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει σε σχέση με την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχικότητας των ευρωπαίων πολιτών, της προώθησης και διαφύλαξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πολυπολιτισμικής Ευρώπης, ανταποκρινόμενη παράλληλα στη διαμόρφωση του κοινωνικού, οικονομικού, τεχνολογικού και πολιτιστικού μετασχηματισμού. Το επίσημο Πρόγραμμα Εργασίας για τη συγκεκριμένη Προτεραιότητα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα στο Funding & Tenders Portal της Ε.Ε. προσεχώς (αρχές Μάϊου). Τα Προγράμματα Εργασίας ανακοινώθηκαν ανεπίσημα από την Ε.Ε. εδώ.

Όλες οι Αναζητήσεις Συνεργατών που λήφθηκαν μέχρι στιγμής παρουσιάζονται στο τέλος της Ανακοίνωσης. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένη συνεργασία, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τους ενδιαφερόμενους (στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνονται στην κάθε φόρμα ξεχωριστά). Σε περίπτωση που θα θέλατε να αναζητήσετε συνεργάτη, μπορείτε να το κάνετε συμπληρώνοντας την Φόρμα του Έργου των Εθνικών Σημείων Επαφής Net4Society, η οποία ετοιμάστηκε για το σκοπό αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για την 2η Πολυτομεακή Προτεραιότητα (Cluster 2) στον Ορίζοντα Ευρώπη, κα. Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κα Κατερίνα Καρακασίδου-Μάλλα (τηλ. 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CLUSTER 2