Ορίζοντας Ευρώπη – Αναζητήσεις Συνεργατών για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς αποκλεισμούς Κοινωνία»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με Αναζητήσεις Συνεργατών που έλαβε αναφορικά με τις επερχόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της 2ης Πολυτομεακής Προτεραιότητας (Cluster 2) με τίτλο «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία (Culture, Creativity and Inclusive Society)». Οι εν λόγω Προσκλήσεις αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επόμενο διάστημα (αρχές Μάϊου), στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία 2021-2027.

Η 2η Πολυτομεακή Προτεραιότητα (Cluster 2) εντάσσεται στον δεύτερο Πυλώνα (Pillar II) του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», με θέμα «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας». Η Ε.Ε αποβλέπει μέσω της συγκεκριμένης Πολυτομεακής Προτεραιότητας να υλοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει σε σχέση με την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχικότητας των ευρωπαίων πολιτών, της προώθησης και διαφύλαξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πολυπολιτισμικής Ευρώπης, ανταποκρινόμενη παράλληλα στη διαμόρφωση του κοινωνικού, οικονομικού, τεχνολογικού και πολιτιστικού μετασχηματισμού. Το επίσημο Πρόγραμμα Εργασίας για τη συγκεκριμένη Προτεραιότητα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα στο Funding & Tenders Portal της Ε.Ε. προσεχώς (αρχές Μάϊου). Τα Προγράμματα Εργασίας ανακοινώθηκαν ανεπίσημα από την Ε.Ε. εδώ.

Όλες οι Αναζητήσεις Συνεργατών που λήφθηκαν μέχρι στιγμής παρουσιάζονται στο τέλος της Ανακοίνωσης. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένη συνεργασία, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τους ενδιαφερόμενους (στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνονται στην κάθε φόρμα ξεχωριστά). Σε περίπτωση που θα θέλατε να αναζητήσετε συνεργάτη, μπορείτε να το κάνετε συμπληρώνοντας την Φόρμα του Έργου των Εθνικών Σημείων Επαφής Net4Society, η οποία ετοιμάστηκε για το σκοπό αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για την 2η Πολυτομεακή Προτεραιότητα (Cluster 2) στον Ορίζοντα Ευρώπη, κα. Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κα Κατερίνα Καρακασίδου-Μάλλα (τηλ. 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).

Partner_Search_Form_template

Partner Search Annist Cl 6 Grasping Rural Diversity

Partner Search Form AKADE

Partner Search Annist Cl 5 Strengthening SSH

Partner_Search_CZ_Institute_of_International_Relations_April_2021

Partner_Search_Form_Ireland

Partner Search Form_Equi_Vienna

Partner_Search_Form_template_Dhami

Partner_Search_Form_from Lancaster University 

Partner_Search_Form_Middlesex London Maria Jerez

Partner_Search_Form_Middlesex London Prof. Juan Carlos Augusto

Partner_Search_Form_Middlesex London Dr Rima Saini

OXFAM Ireland in the new Horizon Europe instrument

Partner search form_Lithuania Sea Museum

Partner_Search_Form_Cyprus Symphony Orchestra

Partner search HE – CE Public Impact 

Partner_Search_Form_Net4Society_Skillmind1

Partner_Search_Form_Net4Society_SkillRobotics1

Vered Silber-Varod Open University Israel

Bar Ilan HE Researcher_Dr. Michalsky_CL2

Bar Ilan HE researcher_PROF. JENNY BRONSTEIN

Bar Ilan HE researcher_PROF. JENNY BRONSTEIN_migrants

Bar Ilan HE_researcher_PROF_Chaim_Noy Cluster 2

BATIA-HAYA HEFZIBA LIFSHITZ_HE Researcher

UK_Partner_Search_Networking_Event_Pitch_Presentation

Partner Search Golan Nadir

Bar Ilan_HE_Researcher profile_Dr. Weissberger

Partner Search Form MT

Partner_Search_Form_Shall we dance

Partner search Horizon Europe – Centre of expertise Public Impact – Expertise offered

Partner_Search_Form_University of Vienna_SLLF

Partner search _Association of Lithuanian Museums

Partner Search_Lithuania_AL-VR

Partner_Search_Martino

Partner_Search_Form_template_Net4Society_SHINE

Partner_Search_Form_Gerador

Bar Ilan HE Researcher_Prof. Perez_CL2

PA_partner_Planning Authority Malta (Heritage Planning Unit)

Partner_Search_Form_DE-COCK-BE (1)

Partner_Search_Form_Shall we dance

partner search-Belarusian State University

Partner_Search_Form_CZ_Multilingualism_June_2021

Partner_Search_Fundacio_Bofill

Partner_Search_Form_Net4Society (FESCOOP)

David Levi Faur

Gidoen Rahat

Tally Katz Gerro Heritage

Tally Katz Gerro Transformations

Partner_Search_Form_Germany

Partner_Search_ Net4Society Plenary F.Sidera_SPAIN

Orr Karassin Pitch

Brunel Creative

Dr. Sara Kahn-Nisser

NET4SOCIETY_AP Valletta

Partner_Search_Form_template_FHSS_Croatia

Partner Search Profile Jin Chan 2

Partner_Search_ Net4Society pdf William Camilo Reynoso, PhD._Dominican Republic

NET4SOCIETY RAVEN PROFILE (002)

Partner_Search_Form_HamburgKreativGesellschaft

Partner_Search_Form_Ballymun Job Centre

Partner_Search_Form_ Lorena SQ (CES-UC)

DHVmed.

Democratic Values and Institutions- IDI Partner search 2021 final

Governance and the Economy- IDI Partner search 2021 final

HorizonEurope_Partner Search_AIDIMME_Spain

MTA_VH_Partner_Search_Form

Partner_Search_Form_template_Einat Lachover_July 2021

Partner_Search_Form_template TM

MUSEU_PICASSO_partner_Search_Form_template Net4Society Plenary

KDG PARTNER SEARCH HEU Democracy 01-04 Education for democracy

KDG PARTNER SEARCH HEU Transformations 01-05 Gender

Partner_Search_Form_SharonHaleva

HE_Partner_Consortium_Search_EMI

Estonian War Museum Partner Search HE 2022 calls

Coordinator_Partner Search Form_URBAN_MENUS_2021

dorit olenik shemesh partner search

Dr.Ronit_Waismel-Manor_Partner_Search_Form

Prof. Ishay.Landa.partner.search.form

Tali Heiman- Partner_Search_Form

Horizon Europe – Partner Search Form – Cluster 2