«Ορίζοντας Ευρώπη» – Δράση Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges Διαδικτυακή Εκδήλωση Ενημέρωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 19 Νοεμβρίου 2021

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (Research Executive Agency, REA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) διοργανώνει Διαδικτυακή Εκδήλωση Ενημέρωσης στις 19 Νοεμβρίου 2021, σχετικά με τη Δράση Marie Skłodowska-Curie: Staff Exchanges (MSCA SE) του Προγράμματος-Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027).

Η εκδήλωση απευθύνεται σε πιθανούς υποψήφιους της πιο πάνω Δράσης, και θα παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων και τις προϋποθέσεις σύνθεσης κοινοπραξιών. Στην ενημερωτική εκδήλωση θα συμμετέχουν ομιλητές από τον REA και τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (DG Education and Culture, DG EAC), ενώ θα περιλαμβάνονται συμβουλές επιτυχίας από προηγούμενους δικαιούχους της Δράσης.

Η Δράση MSCA SE, με προϋπολογισμό 150 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2022, προσφέρει χρηματοδότηση για μικρής διάρκειας, διεθνείς, διεπιστημονικές και διατομεακές ανταλλαγές προσωπικού που συμμετέχει σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας. Στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη βιώσιμων συνεργατικών έργων μεταξύ διαφορετικών οργανισμών από τον ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό τομέα (ιδίως τις ΜΜΕ), που εδρεύουν στην Ευρώπη και διεθνώς.

Ως διάδοχος της Δράσης Research and Innovation Staff Exchanges (RISE) του προγράμματος Horizon 2020, η Δράση MSCA SE προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες σε ερευνητές και καινοτόμους οργανισμούς να διευρύνουν τα δίκτυα τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και να μετατρέψουν την έρευνα αιχμής σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο, χωρίς χρέωση και χωρίς να απαιτείται προεγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής MSCA για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»:

Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου – E-mail: [email protected], Τηλ: 22 205038

Δρ. Άγγελος Ντάντος – E-mail: [email protected], Τηλ: 22 205033