Ορίζοντας Ευρώπη: Εστιασμένες Δράσεις στις Πολυτομεακές Προτεραιότητες ‘Υγεία’ και ‘Ερευνητικές Υποδομές’ με Στόχο την αντιμετώπιση των παραλλαγών του Covid-19

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για  4 νέες εστιασμένες δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», που αφορούν στην αντιμετώπιση των παραλλαγών του Covid-19. Οι Δράσεις αναμένεται να ανακοινωθούν στις 15 Απριλίου 2021.

Οι Δράσεις προκηρύσσονται στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας της Ε.Ε. που στόχο έχει την επιτάχυνση της κατανόησης της εμφάνισης και εξάπλωσης παραλλαγών του Covid-19 και της επίδρασης τους στη σοβαρότητα της νόσου καθώς και την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων εμβολίων. Ο προϋπολογισμός των δράσεων, ως πακέτο έκτακτης ανάγκης, ανέρχεται στα 123 εκ. ευρώ.

Οι 2 από τις 4 Δράσεις αφορούν στην Πολυτομεακή Προτεραιότητα ‘Υγεία’ και περιλαμβάνουν τα πιο κάτω θέματα:

Οι άλλες 2 Δράσεις αφορούν στο Πρόγραμμα ‘Ερευνητικές Υποδομές’ και περιλαμβάνουν τα πιο κάτω θέματα:

 

Η καταληκτική ημερομηνία των πιο πάνω δράσεων έχει παραταθεί μέχρι την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 (17:00 CET).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική ενημερωτική ημερίδα που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πατώντας εδώ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα ‘Υγεία’ στον Ορίζοντα Ευρώπη, κο. Μαρίνο Φωτιάδη (τηλ. 22205048, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και Δρα Ιωάννη Θεοδώρου (τηλ. 22205038, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected] ).