«Ορίζοντας Ευρώπη: Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία» Εκδήλωση Ενημέρωσης & Δικτύωσης Βρυξέλλες (και διαδικτυακά), 27-28 Ιουνίου 2023

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην Εκδήλωση Ενημέρωσης & Δικτύωσης για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3 «Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία» (Cluster 3: Civil Security for Society) του Προγράμματος-Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27-28 Ιουνίου 2023 σε υβριδική μορφή: με φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες, και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το Cluster 3, SEREN5, σε  συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA).

Η Εκδήλωση Ενημέρωσης θα εστιάσει στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Cluster 3 για το 2023, οι οποίες θα προκηρυχθούν στις 29 Ιουνίου 2023, και θα έχουν προθεσμία υποβολής στις 23 Νοεμβρίου 2023. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις ιδέες τους για προτάσεις (pitching) και να πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν  συναντήσεις δικτύωσης με φορείς από όλη την Ευρώπη, για την ανάπτυξη συνεργασιών και την προετοιμασία συμμετοχής τους στις επερχόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Επιπρόσθετα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη εκπαιδευτική δραστηριότητα που διοργανώνει το έργο SEREN5 με θέμα την προετοιμασία προτάσεων και την ανάπτυξη κοινοπραξιών («Proposal Preparation and How to build a Consortium»). Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμες μέσα από τον εξής σύνδεσμο.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να εγγραφούν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου το συντομότερο δυνατόν καθώς οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες.

 

Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 Cluster 3

Το Cluster 3 αποτελεί μέρος του Πυλώνα ΙΙ του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και επικεντρώνεται σε θέματα ασφάλειας, γύρω από έξι (6) Θεματικές Ενότητες (Destinations):

  • Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism,
  • Effective management of EU external borders,
  • Resilient Infrastructure,
  • Increased Cybersecurity,
  • Disaster-Resilient Society for Europe,
  • Strengthened Security Research and Innovation.

Το νέο Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 για το Cluster 3 περιλαμβάνει συνολικά 48 topics, και έχει προϋπολογισμό 367.8 εκατομμύρια ευρώ. Το κείμενο του Προγράμματος Εργασίας είναι διαθέσιμο εδώ, ενώ όλες οι επερχόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων είναι διαθέσιμες μέσω της Πύλης Funding & Tender Opportunities.

Στόχος του Cluster 3 είναι να προσφέρει νέες λύσεις σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών και την κυβερνοασφάλεια, την πρόληψη κινδύνων από  φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Επιπλέον, μαθαίνοντας μέσα από τις προκλήσεις που προέκυψαν κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, επιδιώκει στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και διατομεακών εργαλείων για την πρόληψη, μετριασμό και ετοιμότητα στη διαχείριση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών κρίσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις Θεματικές Ενότητες (Destinations) του Προγράμματος Εργασίας, τις ευκαιρίες συμμετοχής για Τελικούς Χρήστες και για ερευνητές/ερευνήτριες από τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, και άλλο χρήσιμο υλικό είναι διαθέσιμα μέσα από το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένη υποστήριξη, μπορείτε να απευθύνεστε στα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για το Cluster 3: