«Ορίζοντας Ευρώπη: Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία» Προεπισκοπήσεις Προτάσεων

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να υπενθυμίσει τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τις Προσκλήσεις της Πολυτομεακής Προτεραιότητας 3: «Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία» (Cluster 3: Civil Security for Society) είναι στις 16 Νοεμβρίου 2022 (17:00 ώρα Βρυξελλών) για το Destination: Increased Cybersecurity, και στις 23 Νοεμβρίου 2022 (17:00 ώρα Βρυξελλών) για τα υπόλοιπα Destination. Οι ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων είναι διαθέσιμες στην  Πύλη  Funding & Tender Opportunities Portal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Το Cluster 3 αποτελεί μέρος του Πυλώνα ΙΙ του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και επικεντρώνεται σε θέματα ασφάλειας, γύρω από έξι (6) Θεματικές Ενότητες (Destinations):

  • Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism,
  • Effective management of EU external borders,
  • Resilient Infrastructure,
  • Increased Cybersecurity,
  • Disaster-Resilient Society for Europe,
  • Strengthened Security Research and Innovation.

Στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν, εκτός από την ερευνητική κοινότητα και τις επιχειρήσεις, επαγγελματίες και τελικοί χρήστες σε τομείς της πολιτικής προστασίας (όπως σχετικές εθνικές αρχές) καλούνται επίσης να έχουν ενεργή συμμετοχή ώστε να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και πρακτική εφαρμογή λύσεων ασφάλειας. Παράλληλα, σημαντικός αναμένεται να είναι και ο ρόλος των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, έτσι ώστε οι τεχνολογίες ασφάλειας να λαμβάνουν υπόψη  το σχετικό κοινωνικό υπόβαθρο και ανθρώπινους παράγοντες, και να διασφαλίζουν τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και της υπηρεσίας προεπισκόπησης προτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για υπηρεσίες προεπισκόπησης στο πλαίσιο των πιο πάνω Προσκλήσεων καλούνται να αποστείλουν την πρότασή τους το αργότερο 2 βδομάδες πριν την προθεσμία υποβολής, έχοντας επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για το Cluster 3 για σκοπούς προγραμματισμού:

Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου – E-mail: [email protected], Τηλ: 22 205038

Χριστάκης Θεοχάρους – E-mail: [email protected], Τηλ: 22 205029