«Ορίζοντας Ευρώπη: Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία» Προεπισκοπήσεις Προτάσεων

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να υπενθυμίσει τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τις Προσκλήσεις της Πολυτομεακής Προτεραιότητας 3: «Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία» (Cluster 3: Civil Security for Society) είναι στις 23 Νοεμβρίου 2021 (17:00 ώρα Βρυξελλών). Οι ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων είναι διαθέσιμες στην  Πύλη  Funding & Tender Opportunities Portal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Το Cluster 3 αποτελεί μέρος του Πυλώνα 2 (Pillar ΙΙ): «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα», του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Στόχος του Cluster 3 είναι να προσφέρει νέες λύσεις σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών και την κυβερνοασφάλεια, την πρόληψη κινδύνων από  φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Επιπλέον, μαθαίνοντας μέσα από τις προκλήσεις που προέκυψαν κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, επιδιώκει στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και διατομεακών εργαλείων για την πρόληψη, μετριασμό και ετοιμότητα στη διαχείριση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών κρίσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Cluster 3 ανέρχεται στα 1.6 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Το Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 βρίσκεται αναρτημένο εδώ, και αποτελείται από 6 Θεματικές Ενότητες:

  1. Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism
  2. Effective management of EU external borders
  3. Protected infrastructure
  4. Increased Cybersecurity
  5. A Disaster-Resilient Society for Europe
  6. Strengthened Security Research and Innovation (SSRI)

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και της υπηρεσίας προεπισκόπησης προτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για υπηρεσίες προεπισκόπησης στο πλαίσιο των πιο πάνω Προσκλήσεων καλούνται να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2021, έχοντας επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για το Cluster 3 για σκοπούς προγραμματισμού:

Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου – E-mail: [email protected], Τηλ: 22 205038

Χριστάκης Θεοχάρους – E-mail: [email protected], Τηλ: 22 205029