Ορίζοντας Ευρώπη: Πρόγραμμα Ερευνητικές Υποδομές – (Horizon Europe: Research Infrastructures) Ανακοίνωση διεξαγωγής διαδικτυακού σεμιναρίου από το δίκτυο RICH Europe για Ευκαιρίες διακρατικής και εικονικής πρόσβασης.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για την διεξαγωγή διαδικτυακού σεμιναρίου από το έργο RICH Europe για Ευκαιρίες διακρατικής και εικονικής πρόσβασης η οποία δίνει την ευκαιρία σε ερευνητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές που αφορούν διάφορες θεματικές.

Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο του έργου RICH Europe σχετικά με τις ευκαιρίες διεθνικής και εικονικής πρόσβασης (Transnational and Virtual access opportunities TA/VA) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 23 Νοεμβρίου 2022 στις 10.00 π.μ. CET. Το RICH Europe είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής (National Contact Points NCPs) για το πρόγραμμα Ερευνητικές Υποδομές στον Ορίζοντα Ευρώπη

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το διαδικτυακό σεμινάριο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://bit.ly/3E2P9i3

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα αφορά τις ακόλουθες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων:

 • b INTERACT | International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic | Environment and Earth Sciences: https://eu-interact.org/accessing-the-arctic/tacall/ -The next TA/RA Call is open 12 September – 15 November 2022 for access taking place in s/s 2023. You can submit proposals to the TA programme through annual calls.
 • EPN-2024-RI | Europlanet 2024 Research Infrastructure | Physics and Astronomy: https://www.europlanet-society.org/europlanet-2024-ri/transnational-access-ta/ You can submit proposals to the TA programme through annual calls.
 • ERIGrid 2.0 | European Research Infrastructure supporting Smart Grid and Smart Energy Systems Research, Technology Development, Validation and Roll Out – Second Edition |Engineering and Energy- 7th call: 1 October 2022 – 31 December 2022 https://erigrid2.eu/lab-access/

Οι τομείς τους οποίους αφορούν οι ευκαιρίες διακρατικής και εικονικής πρόσβασης είναι οι ακόλουθοι:

 1. AHEAD2020, Integrated Activities for the High Energy Astrophysics – Physics and Astronomy.
 2. EVA-GLOBAL, European Virus Archive GLOBAL- Life sciences.
 3. ERIGrid 2.0, European Research Infrastructure supporting Smart Grid and Smart Energy Systems Research, Technology Development, Validation and Roll Out – Engineering and Energy.
 4. RADIATE, Research and Development with Ion Beams – Advancing Technology in Europe- Material Sciences & Analytical Facilities.
 5. JERICO-NEXT, Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory – Novel European eXpertise for coastal observaTories – Environment and Earth Sciences.

Οι ομιλητές του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι οι ακόλουθοι:

 • Dr. Christine PRAT, Operational Director, European Virus Archive GLOBAL, EVA-Global Project.
 • Dr. Salvatore Sciortino, Chair of Astronomy at INAF Osservatorio Astronomico di Palermo, Integrated Activities for the High Energy Astrophysics Domain, AHEAD2020 Project.
 • Dr. Thomas I. Strasser, AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Coordinator of H2020 ERIGrid 2.0 Project.

 

Υπηρεσίες Εθνικών Σημείων Επαφής

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) μέσω των εθνικών σημείων επαφής (NCPs) υποστηρίζει ενεργά τους κυπριακούς φορείς στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν με επιτυχία στα ερευνητικά έργα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Τα εθνικά σημεία επαφής είναι στη διάθεση των ερευνητών για παροχή άμεσης πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (π.χ. ανεύρεση εταίρων, προεπισκόπηση προτάσεων, επίλυση αποριών σε διαδικαστικά θέματα, επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λπ.), με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη των κυπριακών φορέων. Το Ίδρυμα διοργανώνει, επίσης ενημερωτικές εκδηλώσεις ή εκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα του Προγράμματος. Για να λαμβάνετε εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα Research Infrastructures:

Δρ. Χαράλαμπος Παπατρύφωνος – Επιστημονικός Λειτουργός (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), e-mail: [email protected]

Δρ. Μαίρη Οικονόμου – Επιστημονική Λειτουργός (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), e- mail: [email protected]