Ορίζοντας Ευρώπη: Πρόγραμμα Ερευνητικές Υποδομές – (Horizon Europe: Research Infrastructures) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρόσβαση σε ολοκληρωμένες διεπιστημονικές εγκαταστάσεις για Υλικά και Βιοϋλικά

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων CERIC, η οποία δίνει την ευκαιρία σε ερευνητές παγκοσμίως να αποκτήσουν πρόσβαση στις αναλυτικές εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια που είναι διαθέσιμα στο CERIC-ERIC, για έρευνα σε όλους τους τομείς της επιστήμης των υλικών και της νανοτεχνολογίας.

Το CERIC-ERIC (Central European Research Infrastructure Consortium) προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερες από 50 διαφορετικές και συμπληρωματικές τεχνικές και εργαστήρια υποστήριξης τελευταίας τεχνολογίας, που είναι κατανεμημένα σε 10 χώρες, μέσω της υποβολής προτάσεων μεμονωμένων ή πολλαπλών τεχνικών. Λεπτομερή περιγραφή των εγκαταστάσεων που είναι διαθέσιμες στο CERIC μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η πρόσβαση στο CERIC είναι ανοιχτή σε επιστήμονες από όλο τον κόσμο και παρέχεται δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι τα τελικά δεδομένα των αποτελεσμάτων διατίθενται στην ερευνητική κοινότητα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την Πολιτική Επιστημονικών Δεδομένων του CERIC.

Καταληκτικές ημερομηνίες

  • 1 Μαρτίου 2022 στις 17:00 CET για να έχετε μια προκαταρκτική αξιολόγηση και τη δυνατότητα να βελτιώσετε την πρότασή σας.
  • Τελική υποβολή στις 31 Μαρτίου 2022 στις 17:00 CET, συνιστάται μόνο για χρήστες που είναι ειδικοί σε όλες τις τεχνικές που ζητούνται.

 

Διαδικασία αίτησης

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Virtual Unified Office (VUO), περισσότερες πληροφορίες εδώ. Τα καλύτερα έργα θα επιλεγούν μέσω αξιολόγησης από διεθνείς εμπειρογνώμονες.

Μερική υποστήριξη για την κινητικότητα των χρηστών θα είναι διαθέσιμη για έως δύο χρήστες, μέσω χρηματοδότησης που παρέχεται στο CERIC από το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίου και Έρευνας. Διαβάστε την πολιτική εδώ.

Απομακρυσμένη πρόσβαση

Λόγω της πανδημίας COVID-19, ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του CERIC ενδέχεται να προτείνουν τη διενέργεια μετρήσεων εξ αποστάσεως, μέσω αποστολής δειγμάτων.

Θα μπορείτε να εκφράσετε τη διαθεσιμότητά σας για απομακρυσμένες μετρήσεις στη φόρμα υποβολής πρότασης.

Υπηρεσίες Εθνικών Σημείων Επαφής

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) μέσω των εθνικών σημείων επαφής (NCPs) υποστηρίζει ενεργά τους κυπριακούς φορείς στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν με επιτυχία στα ερευνητικά έργα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Τα εθνικά σημεία επαφής είναι στη διάθεση των ερευνητών για παροχή άμεσης πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (π.χ. ανεύρεση εταίρων, προεπισκόπηση προτάσεων, επίλυση αποριών σε διαδικαστικά θέματα, επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λπ.), με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη των κυπριακών φορέων. Το Ίδρυμα διοργανώνει επίσης ενημερωτικές εκδηλώσεις ή εκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα του Προγράμματος. Για να λαμβάνετε εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.

 

Τα εθνικά σημεία επαφής για το πρόγραμμα Research Infrastructures είναι:

 

Δρ. Χαράλαμπος Παπατρύφωνος– Επιστημονικός Λειτουργός (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), e-mail: [email protected]

Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου- Επιστημονικός Λειτουργός (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), e- mail: [email protected]