«Ορίζοντας Ευρώπη: «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα» Προεπισκόπηση Προτάσεων στη θεματική του «Διαστήματος»

Τη δυνατότητα αξιοποίησης της υπηρεσίας προεπισκόπησης προτάσεων που προσφέρει το ΙδΕΚ έχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων της θεματικής του «Διαστήματος», οι οποίες ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο του 2021 και εντάσσονται στην Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4: «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα» του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

 

Οι ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, μαζί με το σύνολο της σχετικής πληροφόρησης, είναι διαθέσιμες στην  Πύλη  Funding & Tender Opportunities της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) στον σύνδεσμο εδώ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει καθοριστεί η 16η Φεβρουαρίου 2022 (17:00 ώρα Βρυξελλών).

 

Η Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα» αποτελεί μέρος του Πυλώνα 2 (Pillar ΙΙ): «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα», του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και έχει στόχο τη διαμόρφωση αξιόπιστων και ανταγωνιστικών στρατηγικών τεχνολογιών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, που θα της διασφαλίσουν ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και θα διαμορφώσουν καθοριστικά όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τους ευρωπαίους πολίτες.

 

Ο προϋπολογισμός της Πολυτομεακής Προτεραιότητας για την περίοδο 2021-2022 ανέρχεται στα 3.5 δισεκατομμύρια Ευρώ, εκ των οποίων τα 513 εκατομμύρια Ευρώ θα διατεθούν για την υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στη θεματική του «Διαστήματος». Το Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 είναι διαθέσιμο εδώ και αποτελείται από 6 Θεματικές Ενότητες  (Destinations) που σκοπό έχουν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των στόχων και των επιδιωκόμενων αντίκτυπων του Στρατηγικού Σχεδίου του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Η πέμπτη Θεματική Ενότητα υπό τον τίτλο: «Open strategic autonomy in developing deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data» αφορά ειδικά τα θέματα του «Διαστήματος».

 

Tο ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης που προσφέρει, δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες που βρίσκονται στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης να αξιοποιήσουν την υπηρεσία προεπισκόπησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την 1η Φεβρουαρίου 2022, επικοινωνώντας εκ των προτέρων για σκοπούς προγραμματισμού με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα»: κ. Γιώργο Χρίστου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], τηλέφωνο: 22205030) και Δρ Άγγελο Ντάντο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], τηλέφωνο: 22205033).