«Ορίζοντας Ευρώπη: «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα» Προεπισκόπηση Προτάσεων στον Τομέα «Ψηφιακές Τεχνολογίες»

Τη δυνατότητα αξιοποίησης της υπηρεσίας προεπισκόπησης προτάσεων που προσφέρει το ΙδΕΚ έχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Τομέα «Ψηφιακές Τεχνολογίες», οι οποίες ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο του 2021 και εντάσσονται στην Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4: «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα» του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

 

Οι ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων των τριών θεματικών ενοτήτων του Τομέα, μαζί με το σύνολο της σχετικής πληροφόρησης, είναι διαθέσιμες στην  Πύλη  Funding & Tender Opportunities της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) στους συνδέσμους εδώ, εδώ και εδώ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει καθοριστεί η 5η Απριλίου 2022 (17:00 ώρα Βρυξελλών).

 

Η Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα» αποτελεί μέρος του Πυλώνα 2 (Pillar ΙΙ): «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα», του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και έχει στόχο τη διαμόρφωση αξιόπιστων και ανταγωνιστικών στρατηγικών τεχνολογιών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, που θα της διασφαλίσουν ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και θα διαμορφώσουν καθοριστικά όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τους ευρωπαίους πολίτες.

 

Ο προϋπολογισμός της Πολυτομεακής Προτεραιότητας για την περίοδο 2021-2022 ανέρχεται στα 3.5 δισεκατομμύρια Ευρώ, εκ των οποίων 1,5 δισεκατομμύρια Ευρώ θα διατεθούν για την υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στον Τομέα «Ψηφιακές Τεχνολογίες». Το Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 είναι διαθέσιμο εδώ και αποτελείται από 6 Θεματικές Ενότητες  (Destinations) που σκοπό έχουν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των στόχων και των επιδιωκόμενων αντίκτυπων του Στρατηγικού Σχεδίου του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Οι τρεις Θεματικές Ενότητες: « World leading data and computing technologies», «Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the green deal» και «A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies» αφορούν σε θέματα «Ψηφιακών Τεχνολογιών» και ειδικότερα μεταξύ άλλων: Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, Robotics, Photonics, 6G, Γραφενίου, Κβαντικών τεχνολογιών, ανάλυσης δεδομένων, επαυξημένης πραγματικότητας αλλά και την ανάπτυξη του διαδικτύου και της τεχνητής νοημοσύνης με όρους εμπιστοσύνης αντιμετωπίζοντας τις διάφορες προκλήσεις που εμφανίζονται  με την όλο και μεγαλύτερη χρήση τους.

 

Tο ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης που προσφέρει, δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες που βρίσκονται στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης να αξιοποιήσουν την υπηρεσία προεπισκόπησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την 23η Μαρτίου 2022, επικοινωνώντας εκ των προτέρων για σκοπούς προγραμματισμού με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα»: Δρ Άγγελο Ντάντο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], τηλέφωνο: 22205033) και κ. Γιώργο Χρίστου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], τηλέφωνο: 22205030).