«Ορίζοντας Ευρώπη: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον» Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Δικτύωσης για το Πρόγραμμα Εργασίας 2023

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διοργάνωση Εκδηλώσεων Ενημέρωσης και Δικτύωσης για το Πρόγραμμα Εργασίας 2023 της Πολυτομεακής Προτεραιότητας 6: «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον» του Ορίζοντα Ευρώπη.

Ειδικότερα, στις 13 – 14 Δεκεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί Ενημερωτική Εκδήλωση, κατά τη διάρκειά της οποίας θα παρουσιαστεί από την ΕΕ το Πρόγραμμα Εργασίας του 2023 για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον». Η Εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από την ΕΕ, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα μεταδίδεται απευθείας μέσω της ιστοσελίδας της εκδήλωσης.

Επιπρόσθετα, στις 19 Δεκεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί Εκδήλωση Δικτύωσης για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον». Η Εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής της εν λόγω Πολυτομεακής Προτεραιότητας CARE4BIO, θα λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς την Ενημερωτική Εκδήλωση, προσφέροντας δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα σε ενδιαφερόμενους Φορείς. Η Εκδήλωση Δικτύωσης θα πραγματοποιηθεί επίσης διαδικτυακά, και το εργαλείο δικτύωσης της Εκδήλωσης θα παραμείνει ανοικτό για διευθέτηση περαιτέρω συναντήσεων μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου 2023. Για συμμετοχή στην Εκδήλωση Δικτύωσης απαιτείται εγγραφή, με τη δυνατότητα εγγραφής στην Εκδήλωση να ξεκινά στις 30 Νοεμβρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες για την Εκδήλωση Δικτύωσης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον»: