Ορίζοντας Ευρώπη: «Υγεία» Προεπισκόπηση Προτάσεων και Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής

Τη δυνατότητα αξιοποίησης της υπηρεσίας προεπισκόπησης προτάσεων που προσφέρει το ΙδΕΚ και συγκεκριμένα τα Εθνικά Σημεία Επαφής, έχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων της Πολυτομεακής Προτεραιότητας (Cluster): «Υγεία» του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

Οι ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, μαζί με το σύνολο της σχετικής πληροφόρησης, είναι διαθέσιμες στην Πύλη Funding & Tender Opportunities της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) στον σύνδεσμο εδώ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, έχει καθοριστεί για την 21η Απριλίου 2022 (17:00 ώρα Βρυξελλών).

Η Πολυτομεακή Προτεραιότητα (Cluster) «Υγεία» αποτελεί μέρος του Πυλώνα ΙΙ, που αφορά στις παγκόσμιες προκλήσεις και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Βασικός στόχος της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Υγεία» είναι να δημιουργήσει νέες λύσεις στους τομείς της υγείας, κοινωνικής ευημερίας και υγειονομικής περίθαλψης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της Ε.Ε. Το περιεχόμενο της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Υγεία» σχεδιάστηκε καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πλανήτης γενικότερα, βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρώτη πανδημία έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα. Παρόλο που η πανδημία αυτή έχει έντονα αναδείξει αδυναμίες σε διάφορους τομείς, έχει ταυτόχρονα δώσει μία νέα ώθηση στον τομέα της υγείας, προβάλλοντας και αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο που επιτελούν τα συστήματα και οι επαγγελματίες υγείας στην αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Υπογράμμισε επίσης τη δύναμη της έρευνας και της καινοτομίας στην ανακάλυψη νέας γνώσης και στην ανάπτυξη ρηξικέλευθων τεχνολογιών που μας επιτρέπουν να  ανταποκριθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα εμβόλια για τον κορωνοϊό.

Το Πρόγραμμα Εργασίας της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Υγεία» έχει προϋπολογισμό γύρω στα 8 δισεκατομμύρια Ευρώ για την περίοδο 2021-2022 με το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού να διατίθεται για χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας, τα οποία θα επιλέγονται μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες κατόπιν ανακοίνωσης Προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων. Το Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 είναι διαθέσιμο εδώ και αποτελείται από έξι Θεματικές Ενότητες (Destinations) που σκοπό έχουν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των στόχων και των επιδιωκόμενων αντίκτυπων του Στρατηγικού Σχεδίου του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

Tο ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης που προσφέρει, δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες που βρίσκονται στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης να αξιοποιήσουν την υπηρεσία προεπισκόπησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2022, επικοινωνώντας εκ των προτέρων για σκοπούς προγραμματισμού με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία» κ. Μαρίνο Φωτιάδη (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], τηλέφωνο: 22205048) και Δρ Ιωάννη Θεοδώρου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], τηλέφωνο: 22205038).