Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας – Διαγωνισμός «INNOVA CHALLENGE»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του Διαγωνισμού «INNOVA CHALLENGE» του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ», που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και καλεί τους/τις δικαιούχους να υποβάλουν σχετικές Δηλώσεις Συμμετοχής.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Κεντρικός σκοπός του Διαγωνισμού είναι η επίτευξη μιας πρώτης επαφής των μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων και Λυκείων/Τεχνικών Σχολών με την καινοτομία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, κριτικής σκέψης και παρουσίασης με στόχο την ανάπτυξη και παρουσίαση καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας από μαθητικές ομάδες υπό την καθοδήγηση «προπονητή/προπονήτριας» της επιλογής τους.

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων (Κατηγορία Α) και μαθητές και μαθήτριες Λυκείων/Τεχνικών Σχολών (Κατηγορία Β). Η κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από 3 έως 8 άτομα, τα οποία αναμένεται να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση όλων των σταδίων ανάπτυξης του καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση Διαγωνισμού (pdf)

Υπεύθυνη Δήλωση Προπονητή/Προπονήτριας (docx)

Συγκατάθεση Γονέα/Κηδεμόνα (docx)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν από τον/την αρχηγό ή τον/την προπονητή/προπονήτρια της κάθε ομάδας στα Ελληνικά, το αργότερο μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00.

===================================================

*Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 καθώς και τις επιπτώσεις της πανδημίας, το ΙδΕΚ αποφάσισε την παράταση της υποβολής δηλώσεων συμμετοχής μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00.

===================================================

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ιδρύματος ή να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]