Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας της Πρόσκλησης PHD IN INDUSTRY/1222

Λόγω της σοβαρότητας και έκτασης του προβλήματος που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέπεια της συνεχιζόμενης κυβερνοεπίθεσης στα συστήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποφάσισε την παραχώρηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων PHD IN INDUSTRY/1222 του Προγράμματος «Διδακτορικό στη Βιομηχανία». Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 29η Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00.