ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ERC STARTING GRANT 2021

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες ότι, ανακοινώθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των ERC Starting Grant 2021, λόγω τεχνικών προβλημάτων στην πλατφόρμα υποβολής (Funding and Tenders Portal). Η νέα προθεσμία υποβολής είναι η 12η Απριλίου 2021, 17:00 ώρα Βρυξελλών. Το ERC αποτελεί μέρος του Πυλώνα Ι “Excellent Science” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo ERC (κα Κατερίνα Καρακασίδου (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).