Παράταση στην Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία νέων Δράσεων COST στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης (Open Call) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST (European Cooperation in Science & Technology) κατά δύο εβδομάδες. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 13η Νοεμβρίου 2020, ώρα 12:00 το μεσημέρι CET. Η παράταση δόθηκε σε αναγνώριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ερευνητική κοινότητα λόγω της πανδημίας COVID-19. Η επίσημη ανακοίνωση της παράτασης είναι διαθέσιμη εδώ.

 

To COST παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης σε ερευνητές και innovators, προκειμένου να ενδυναμώσει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα COST και τη διαδικασία υποβολής στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙδΕΚ, κα Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα (τηλ: 22 205036, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]).