Πλατφόρμα Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Horizon Results

Τη δυνατότητα για να προβάλουν τα αποτελέσματα των ερευνητικών τους έργων προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους δικαιούχους των Προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας μέσω της πλατφόρμας Horizon Results. Η πλατφόρμα, η οποία ανανεώθηκε πρόσφατα με περισσότερες δυνατότητες, δίνει την ευκαιρία σε κάθε δικαιούχο να προβάλει τα ερευνητικά του αποτελέσματα, να καταγράψει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του και να αναζητήσει, μέσα από συνεργασίες, λύσεις και ευκαιρίες που θα μετατρέψουν τα ερευνητικά αποτελέσματα σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, με θετική επίπτωση στην ευρωπαϊκή οικονομία και το μέλλον των ευρωπαίων πολιτών.

 

Σε ποιους απευθύνεται και τι περιλαμβάνει;

Η πλατφόρμα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon Results Platform) παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή, επιχειρηματία, επενδυτή, εμπειρογνώμονα καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο όπου παρουσιάζονται συγκεντρωμένα τα σημαντικότερα αποτελέσματα ερευνητικών έργων προς αξιοποίηση (key exploitable results) των Προγραμμάτων Πλαίσιο της ΕΕ για χρηματοδότηση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Στην πλατφόρμα υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Ως αποτελέσματα ερευνητικών έργων προς αξιοποίηση (key exploitable results) ορίζονται τα αποτελέσματα που έχουν επιλεγεί κατά προτεραιότητα από τους δικαιούχους και παρουσιάζουν υψηλές δυνατότητες αξιοποίησης, με τρόπο που να ενισχύουν την αξία ενός προϊόντος, υπηρεσίας ή λύσης ή μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στη διαμόρφωση πολιτικών, στη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας καθώς και σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

 

Τι είδους πληροφορίες καταγράφονται και ποιες δυνατότητες προσφέρονται;

Η πλατφόρμα συλλέγει πληροφορίες σχετικές με το είδος, το περιεχόμενο και τον τομέα δραστηριοποίησης/εφαρμογής του αποτελέσματος του ερευνητικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων αναγκών και των πιθανών συνεργατών που μπορεί να αναζητούνται, της τεχνολογικής ωριμότητας, της τρέχουσας κατάστασης καθώς και της δυνατότητα συμβολής τους στην διαμόρφωση σχετικών πολιτικών. Οι πληροφορίες αυτές κατηγοριοποιούνται και παρουσιάζονται με εύκολα προσβάσιμο τρόπο, προσφέροντας τη δυνατότητα: (α) ενημέρωσης για τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, (β) δικτύωσης, αφού όλοι όσοι επισκέπτονται την πλατφόρμα μπορούν να ανακαλύψουν διαθέσιμα προφίλ αποτελεσμάτων και να επικοινωνήσουν με τους δικαιούχους μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που είναι αναρτημένα και (γ) αναζήτησης συνεργατών για πιθανή συμμετοχή σε έργα έρευνας και καινοτομίας.

 

Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση και πώς γίνεται η ανάρτηση των αποτελεσμάτων;

Η πλατφόρμα φιλοξενείται στην Πύλη Funding & Tenders, η οποία αποτελεί την ενιαία διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για προσκλήσεις ερευνητικών έργων και διαγωνισμών, έτσι ώστε να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά σχετικών πληροφοριών σ’ ένα ενιαίο και ασφαλές περιβάλλον.

 

– Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι εύκολη και γρήγορη, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή υποχρέωση εγγραφής για κάθε ενδιαφερόμενο.

 

– Η ανάρτηση και διαχείριση των αποτελεσμάτων αποτελεί μια εξίσου εύκολη και γρήγορη διαδικασία, η οποία γίνεται από τον συντονιστή κάθε ερευνητικού έργου, προσφέροντάς πλήρη έλεγχο στις σχετικές πληροφορίες, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης (ECAS account).

 

– Όσοι έχουν ήδη αναρτήσει τα αποτελέσματά τους, μπορούν να επισκεφτούν ξανά την πλατφόρμα και αξιοποιήσουν τα νέα πεδία που έχουν πρόσφατα προστεθεί.

 

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων που διατίθενται στην πλατφόρμα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του συνδέσμου εδώ.