ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ERC ADVANCED GRANTS 2021

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους ότι, η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council-ERC) Advanced Grant 2021 (ERC-2021-AdG) είναι η 31η Αυγούστου 2021, 17:00 ώρα Βρυξελλών. Το ERC αποτελεί μέρος του Πυλώνα Ι “Excellent Science” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.

Τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ERC Advanced Grants απευθύνονται σε  ερευνητές και ερευνήτριες κάθε εθνικότητας και ηλικίας,  που είναι καταξιωμένοι/ες  στο επιστημονικό τους πεδίο και έχουν να επιδείξουν έρευνα αιχμής υψηλού επιπέδου και σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα τα τελευταία 10 χρόνια. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση είναι η επιστημονική αριστεία, τόσο στο επίπεδο του προφίλ του ερευνητή/τριας, όσο και στο επίπεδο του προτεινόμενου επιστημονικού έργου, το οποίο πρέπει να είναι πρωτοποριακό και φιλόδοξο. Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει τα 2,5 εκ. ευρώ για περίοδο 5 ετών, με δυνατότητα επιπρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 1 εκ. ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις.

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την περίοδο των θερινών διακοπών, τονίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι/ες για υπηρεσίες προεπισκόπησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ERC Advanced Grant 2021 θα πρέπει να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι τις 10 Αυγούστου 2021, έχοντας επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo ERC για σκοπούς προγραμματισμού κα Κατερίνα Καρακασίδου, (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) ή Δρ Καλυψώ Σέπου (Τηλ.: 22205000, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής του προσχεδίου πρότασης.