Προεπισκοπήσεις προτάσεων ERC Synergy Grant 2023

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες ότι, η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council-ERC) ERC Synergy Grant 2023 (ERC-2023-SyG) είναι η 8η Νοεμβρίου 2022, 17:00 ώρα Βρυξελλών. Το ERC αποτελεί μέρος του Πυλώνα Ι “Excellent Science” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους / τις ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης πρότασης. Τονίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι για υπηρεσίες προεπισκόπησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ERC Synergy Grant 2023 θα πρέπει να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2022, έχοντας επικοινωνήσει εκ των προτέρων με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo ERC, κα Κατερίνα Καρακασίδου, για σκοπούς προγραμματισμού (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής του προσχεδίου πρότασης.