ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2021

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει στους/ις ενδιαφερόμενους/ες ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης των MSCA Postdoctoral Fellowships είναι η 12η Οκτωβρίου 2021, 17:00 ώρα Βρυξελλών. Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie αποτελούν μέρος του Πυλώνα Ι “Excellent Science” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.

Η συγκεκριμένη ιδιαίτερα ανταγωνιστική δράση απευθύνεται σε  ερευνητές και ερευνήτριες κάθε εθνικότητας και ηλικίας,  κατόχους διδακτορικού τίτλου με εμπειρία έως 8 έτη μετά την απόκτηση του. Η διάρκεια των υποτροφιών είναι έως 2 χρόνια για τοποθέτηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργαζόμενων χωρών (European Fellowships) και έως 3 χρόνια για τις Global Fellowships με αρχική τοποθέτηση σε Τρίτη Χώρα.

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης.

Η υπηρεσία προεπισκόπησης απευθύνεται αποκλειστικά σε προτάσεις που αφορούν μετακίνηση του υποψηφίου σε ερευνητικό οργανισμό ή εταιρεία στην Κύπρο και τονίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι/ες για υπηρεσίες προεπισκόπησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης MSCA Postdoctoral Fellowships 2021 θα πρέπει να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2021, έχοντας επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τα Εθνικά Σημεία Επαφής MSCA της Κύπρου για σκοπούς προγραμματισμού: Δρ Άγγελος Ντάντος (Τηλ.: 22205033, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) ή Δρ Ιωάννης Θεοδώρου (Τηλ.: 22205038, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής του προσχεδίου πρότασης.