ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2022

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι στις 12 Μαΐου ανοίγει η Πρόσκληση των MSCA Postdoctoral Fellowships με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 14η Σεπτεμβρίου 2022, 17:00 ώρα Βρυξελλών. Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie αποτελούν μέρος του Πυλώνα Ι “Excellent Science” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.

Η συγκεκριμένη ιδιαίτερα ανταγωνιστική δράση απευθύνεται σε ερευνητές και ερευνήτριες κάθε εθνικότητας και ηλικίας, κατόχους διδακτορικού τίτλου με εμπειρία έως 8 έτη μετά την απόκτηση του. Η διάρκεια των υποτροφιών είναι έως 2 χρόνια για τοποθέτηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργαζόμενων χωρών (European Fellowships) και έως 3 χρόνια για τις Global Fellowships με αρχική τοποθέτηση σε Τρίτη Χώρα.

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης.

Στους επόμενους μήνες θα διοργανωθούν εκπαιδευτικές εκδηλώσεις αλλά και “open days” προς επίλυση αποριών των ενδιαφερομένων.

Η υπηρεσία προεπισκόπησης απευθύνεται αποκλειστικά σε προτάσεις που αφορούν μετακίνηση του υποψηφίου σε ερευνητικό οργανισμό ή εταιρεία στην Κύπρο και τονίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι/ες για υπηρεσίες προεπισκόπησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 θα πρέπει να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2022, έχοντας επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τα Εθνικά Σημεία Επαφής MSCA της Κύπρου για σκοπούς προγραμματισμού: Δρ Άγγελος Ντάντος (Τηλ.: 22205033, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) ή Δρ Ιωάννης Θεοδώρου (Τηλ.: 22205038, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής του προσχεδίου πρότασης.