ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤWINNING 2021 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA» ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Twinning» (Topic ID: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01) που εντάσσεται στην Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» είναι η 18η Ιανουαρίου 2022, 17:00 ώρα Βρυξελλών.

Η Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» αποτελεί το οριζόντιο τμήμα του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027.

Η Πρόσκληση «Twinning» αφορά μια από τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για μείωση των ανισοτήτων που παρουσιάζονται στον ευρωπαϊκό χώρο όσον αφορά στην απόδοση σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας. Συγκεκριμένα, μέσω του «Twinning», επιδιώκεται η αριστεία σε Ερευνητικά Κέντρα σε χώρες που παρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση στην Έρευνα και Καινοτομία (Widening Countries), μέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας τους με τουλάχιστον δύο παγκοσμίου φήμης ερευνητικούς Οργανισμούς (που εδρεύουν σε δύο διαφορετικές χώρες-μέλη ή Συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη χώρες). Οι εμπλεκόμενοι Φορείς από τις χώρες Widening, που θα πρέπει να ηγηθούν των κοινοπραξιών, αναμένεται να ενισχύσουν την ικανότητά τους σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας μέσω της μεταφοράς γνώσης και καλών πρακτικών, με παράλληλη ενδυνάμωση του προφίλ των μελών του ερευνητικού δυναμικού που εμπλέκεται στην υλοποίηση των έργων.

Για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση, με συνολικό Προϋπολογισμό τα 149 εκατ. Ευρώ, κάθε Έργο μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από 0,8-1,5 εκατ. Ευρώ και μέγιστη χρονική διάρκεια τα 3 έτη.

Υπενθυμίζεται ότι, το ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης. Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2021, έχοντας επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’ (και συγκεκριμένα για το Widening μέρος του Προγράμματος), κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) ή κο Μαρίνο Φωτιάδη (τηλ.: 22205048, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής του προσχεδίου πρότασης.